Centrum voor Ambulante Revalidatieinfo@reva-wegwijs.be · 09 360 28 81

Algemeen

foto wachtzaal

Wij zijn een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) dat zich richt tot kinderen en jongeren met moeilijkheden in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz. ten gevolge van onderliggende problemen, zoals:

  • gehoorstoornissen (ook baby’s en volwassenen kunnen bij ons terecht)
  • verstandelijke beperking
  • ASS (autismespectrumstoornis)
  • ADHD
  • complexe leerstoornissen
  • complexe taalstoornissen
  • motorische ontwikkelingsstoornissen
  • gedragsstoornissen

Het centrum wordt erkend, gecontroleerd en gesubsidieerd door het Rijksinstituut voor Invaliditeit en Ziekteverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De vzw beschikt tevens over een Hoorcentrum (audiologische dienst), partner van Hoorexpert.