Centrum voor Ambulante Revalidatieinfo@reva-wegwijs.be · 09 360 28 81

Groepstherapieen

Volgende groepstherapieën kunnen aangeboden worden:

  • Sherborne-ontwikkelingsstimulatie: kinderen doen bewegingservaringen op met het eigen lichaam, in de ruimte om hen heen en met andere kinderen.
  • sociale competentietraining voor kinderen met ASS: emotiebeleving, perspectiefneming, kinderen competenter maken in de omgang met leeftijdsgenootjes en het aanleren van sociaal-communicatieve vaardigheden.
  • zelfregulatietraining bij kinderen met ADHD
  • durven en doen: voor kinderen met faalangst.
  • leren leren: kinderen inzicht leren krijgen in eigen mogelijkheden en beperkingen en hen een betere manier van informatieverwerking aanleren.

Daarnaast is er ook de Wijsbeerwerking. Dit is een intensieve werking voor jonge kinderen tot vijf jaar met problemen op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Hier wordt 3 voormiddagen afwisselend in kleine groep en individueel gewerkt.