Centrum voor Ambulante Revalidatieinfo@reva-wegwijs.be · 09 360 28 81

Individuele therapie

In de individuele therapie kunnen onder andere volgende aspecten aan bod komen:

  • hoortraining
  • spraak- en taalstimulatie
  • trainen van communicatieve vaardigheden
  • trainen van sociale vaardigheden
  • lees-, spelling-, schrijf- en rekenvaardigheden
  • werkhouding, planning en organisatie
  • psycho-educatie
  • gedrag en emotionele ontwikkeling
  • fijn-, grof- en psychomotorische stimulatie
  • zelfredzaamheidstraining