Centrum voor Ambulante Revalidatieinfo@reva-wegwijs.be · 09 360 28 81

Aanbod

Aanbod

We zijn een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, audiologen en maatschappelijk assistente.

We bieden

Een multidisciplinair onderzoek door een gespecialiseerd team om de sterke en zwakke kanten van het kind in kaart te brengen.

Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van het kind om hem/haar maximale ontwikkelings- en integratiekansen te bieden.

Een nauwe samenwerking met ouders, de school en de brede omgeving van het kind.